Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ruszyły roboty budowlane w centrum miasta

Ruszyły roboty budowlane w centrum miasta

Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” składa się z 10 zadań, polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W roku 2019 roku zakończono realizację ZADANIA 8, 9, 12, 13.

Dzięki zrealizowaniu m.in. ZADANIA 9, polegającego na wymianie 4,5 km rurociągu wody surowej z ujęcia wody w Podbrzeziu Dolnym do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie zwiększono maksymalnie bezpieczeństwo dostaw wody dla 10 000 mieszkańców Gminy Kożuchów.

ZADANIE 8, to budowa drugostronnego zasilania w wodę osiedla przy ul. 22 Lipca 1807 dla około 2 000 mieszkańców.

Beneficjenci ZADANIA 12, 13 mogą natomiast korzystać z usług gospodarki ściekowej, dzięki wybudowaniu systemu kanalizacji sanitarnej.

W grudniu 2019 r. rozpoczęły się roboty budowlane dla ZADANIA 1, 2, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina, Pl. Ewangelicki, 1 Maja, Literackiej, Głowackiego, Kolorowej, Drzymały, Zielonogórskiej i częściowo w ulicy Kraszewskiego oraz sieci wodociągowej w ulicy Chopina, 1 Maja, Głowackiego. Wykonawcą jest firma KANWOD z Zielonej Góry.

Powyższe zadania, z uwagi na ich lokalizację – centrum miasta Kożuchów, powodują niezbędne, tymczasowe zmiany w organizacji ruchu, zarówno pieszych, jak i w komunikacji drogowej.

W tym miejscu z uwagi na sukcesywnie pojawiające się utrudnienia Spółka USKOM prosi Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Planowane zakończenie realizacji robót budowlanych dla ZADANIA 1, 2, to sierpień 2020 r.

Trwają roboty budowlane w ramach ZADANIA 5. To zadanie, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Podbrzezia Dolnego. Wykonawcą jest firma PIBU SZPAKOWSKI z Sulechowa. Planowane zakończenie prac, to lipiec 2020 r.

Trwają natomiast intensywne prace projektowe dla Zadania 3, Zadania 4 oraz Zadania 7.

Po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej aglomeracja Kożuchów, obejmująca miasto Kożuchów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Czciradz, będzie skanalizowana w 96%.

Inwestycja toczy się zgodnie z przyjętym w 2018 roku „Harmonogramem realizacji”, do czego w dużej mierze przyczynia się praca naszych Wykonawców.

Dziękujemy im za tak sprawne i profesjonalne realizowanie powierzonych zadań.