Realizacja zadania nr 13 dobiega końca!

 

Zakończyły się roboty budowlane w ramach zadania nr 13 pn. „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – ulica Chabrowa i Kwiatowa w Kożuchowie” wchodzącego w skład Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.

W trakcie realizacji Zadania nr 13 została wybudowana sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Chabrowej i Kwiatowej wraz z terenem przyległym. Ścieki bytowo – gospodarcze będą odprowadzane w systemie grawitacyjnym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Kożuchowie. Wybudowany wodociąg, oprócz zapewnienia dostaw wody do odbiorców, zapewni również drugostronne zasilenie rozpatrywanego terenu.

Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe „SZPAKOWSKI” z Sulechowa za kwotę: 1 696 170,00 zł brutto.

Spółka USKOM wkrótce  poinformuje mieszkańców o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.