Konferencja podsumowująca projekt „Budowa e-usług w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.”

W dniu 26.03.2019 r.  w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o. odbyła się konferencja podsumowująca Projekt pn. „Budowa e-usług w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o. w Kożuchowie” pod przewodnictwem Burmistrza Kożuchowa – Pawła Jagaska oraz Prezesa Zarządu – Sławomira Trojanowskiego.

Konferencja miała na celu omówienie wdrożenia zrealizowanego projektu. Składała się z trzech paneli dyskusyjnych:
– uporządkowanie gospodarki wodomierzowej,
– system informacji przestrzennej GIS,
– Internetowe Biuro Obsługi Klienta (tzw. IBOK).

Wykłady na temat wdrożenia „e-usług” w Spółce USKOM poprowadzili przedstawiciele firm będących Wykonawcami wspomnianej inwestycji oraz pracownicy Przedsiębiorstwa.

W konferencji udział wzięli zaproszeni Goście:
– Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – Mariusz Herbut,
– Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Daniel Roguski,
– Rada Nadzorcza PUK USKOM: Przewodniczący – Waldemar Binder, Zastępca Przewodniczącego – Piotr Kaciunka, Członek Rady – Małgorzata Bąk,
– Prezesi Spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej z terenu województwa lubuskiego,
– Sekretarz Gminy – Magdalena Zwolińska,
– Przewodnicząca Rady Miejskiej – Halina Perdian,
– Skarbnik Gminy – Joanna Rajewska-Jaworowicz.

Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i dyskusję!