Zakończono realizację projektu pn. Budowa systemu e-usług dla mieszkańców gminy Kożuchów

W dniu 08.11.2018 r. dokonano odbioru końcowego ostatniego zadania realizowanego w ramach projektu pn. Budowa systemu e-usług dla mieszkańców w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.

W efekcie realizacji poszczególnych zadań projektu zmodernizowano szereg obszarów związanych z działalnością naszej Spółki. Wymienić tutaj należy uporządkowanie gospodarki wodomierzowej, polegającej na wymianie wszystkich urządzeń rejestrujących przepływ wody, a także wyposażenie ich w nakładki radiowe ułatwiające ich odczyt. W ramach projektu dokonano digitalizacji wszystkich sieci zarówno wodnych jak i kanalizacyjnych będących w zarządzie naszego Przedsiębiorstwa, efektem czego jest system informacji przestrzennej GIS. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów powstało Internetowe Biuro Obsługi Klienta, dzięki któremu mieszkańcy mogą mieć bieżący wgląd w swoje rozliczenia. Zmodernizowano także zaplecze informatyczne, które umożliwia korzystanie z systemu. Wszystko to tworzy nowoczesną platformę e-usług, która ma służyć mieszkańcom gminy Kożuchów.

Koszt realizacji projektu to 2 321 265,84 zł wartość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, to 1 604 126,80 zł.