Korzyści z podłączenia nieruchomości do kanalizacji miejskiej
Podłączenie nieruchomości do sieci #Uskom niesie za sobą wiele korzyści.👌👍
Przede wszystkim wpływa na podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz przyczynia się do dbałości o środowisko. 🌱🌳🌲
To jednak nie wszystko!
Przygotowaliśmy dla Was listę 6 powodów⤵️, dla których warto mieć zapewniony stały odbiór nieczystości:
👉DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO:
nieszczelne szamba stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Przenikanie zanieczyszczeń do gruntu powoduje m.in. skażenie wód powierzchniowych.
👉TROSKA O ZDROWIE
nieregularne oraz niedokładne opróżnianie szamba może przyspieszyć procesy gnilne i fermentację ścieków w zbiorniku. Przy nieszczelnych szambach mogą się z niego ulatniać niebezpieczne gazy powstające w ściekach.
👉PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW:
zgodnie z przepisami właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Z obowiązku tego zwolnieni są wyłącznie właściciele nieruchomości posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Jedynie w przypadku, gdy posesja jest położona poza zasięgiem istniejącej sieci kanalizacyjnej, a budowa kanału jest ekonomicznie uzasadniona, właściciel nieruchomości może wyposażyć ją albo w przydomową oczyszczalnię ścieków, albo w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo).
👉OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY:
użytkownicy miejskiej sieci kanalizacyjnej ponoszą znacznie niższe koszty odprowadzania nieczystości, niż użytkownicy zbiorników bezodpływowych, czyli szamb.
👉INWESTYCJA NA LATA:
dzięki budowie przyłącza kanalizacyjnego wzrasta wartość nieruchomości. Jej wyposażenie w infrastrukturę techniczną, umożliwiającą odprowadzanie ścieków i jest istotnym atutem dla przyszłych właścicieli.
👉WYGODA:
podłączenie nieruchomości do kanalizacji oznacza koniec uciążliwości wynikających z przepełnionego szamba i nieprzyjemnego zapachu w trakcie opróżniania zbiornika. Ponadto nie trzeba już pamiętać o konieczności wywozu nieczystości, ani martwić się o stan techniczny zbiornika.