Rada Budowy dla Zadania nr 1 i Zadania nr 17
11 czerwca w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Rady Budowy.
 
Podczas spotkania zostały omówione etapy realizacji postępu prac na zadaniach nr 1 i nr 17 w ramach realizowanego Projektu pn.,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.
 
👉Realizacja Zadania nr 17 pn. „Modernizacja, polegająca na przebudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie” ma strategiczne znaczenie dla tego obszaru miasta i jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej.
Zakres zadania obejmuje przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1,4 km, sieci kanalizacji tłoczonej o długości 400 m oraz budowę dwóch przepompowni ścieków.
Powyższe zadania realizowane jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawca zadania poinformował Inwestora, że po otrzymaniu stosownego pozwolenia na budowę niezwłocznie przystąpi do prac budowlanych.
Prace postępują zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawcą zadania jest Firma ,,Eko Ryszard Rogowski”, a Podwykonawcą – Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane- Usługowe „Szpakowski’ z siedziba w Sulechowie.
 
👉W przypadku Zadania nr 1 polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i wymianie/przebudowie sieci wodociągowej w ulicach: 1 Maja, Chopina, Pl. Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego
w Kożuchowie”. Podczas spotkania Wykonawca poinformował, że została wykonana sieć kanalizacyjna
Obecnie trwają prace polegające na wyposażeniu 3 przepompowni ścieków na ul. Spacerowej, ul. Kolorowej i ul. Głowackiego
Wykonawcą zadania jest firma ,,Kanwod” Sp. z o.o. z Zielonej Góry
 
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele ze strony Zamawiającego wraz z Inspektorem Nadzoru Budowlanego Panem Zbigniewem Liberkiem. oraz projektantami: Panem Andrzejem Żurkiem i Panem Robertem Harberem.