Odrobina statystyki  w ramach podsumowania największej, a zarazem kluczowej dla Kożuchowa Inwestycji.

Koniec roku, to doskonały moment na podsumowanie zaawansowania postępu prac przy realizacji Zadań w ramach prowadzonej Inwestycji pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II”.

Na dzień 31 października 2020 r. udało nam się zrealizować  siedem zadań z jedenastu. Wybudowaliśmy 11,7 km sieci kanalizacyjnej i 9,8 km sieci wodociągowej, co pozwoliło nam uzyskać wskaźnik 71.5% zrealizowania zakresu rzeczowego Projektu dla sieci wodociągowej i 55,7 % dla sieci kanalizacyjnej dla  terenu Aglomeracji Kożuchów. Pozostały zakres prac z Zadań nr 1, 3, 4 i 17 będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu który zakłada, że ostatecznym terminem zakończenia Inwestycji będzie koniec września przyszłego roku.