Niebawem nowa kanalizacja sanitarna na Koszarach

11 sierpnia 2020 roku miało miejsce podpisanie umowy na kolejne zadanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowę podpisali Ryszard Rogowski – Właściciel Przedsiębiorstwa Robót Sanitarnych EKO ROGOWSKI i Sławomir Trojanowski – Prezes P.U.K. „USKOM”
w Kożuchowie.

Zadanie nr 17 to „Modernizacja, polegająca na przebudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”. Zadnie będzie możliwe do zrealizowania dzięki oszczędnościom wygenerowanym przez P.U.K. „USKOM” w Kożuchowie w trakcie realizacji całego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (…)” i ma strategiczne znaczenie dla tego obszaru miasta. Rozwojowy charakter tej dzielnicy Kożuchowa i zły stan techniczny istniejących tam sieci powodują, że realizacja tej inwestycji jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej.

Całkowita wartość zadania to 1.654.300 zł brutto. Zadanie realizowane będzie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” co oznacza, że w pierwszej kolejności Wykonawca przystąpi do prac projektowych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na wiosnę przyszłego roku.