Na dniach zakończą się problemy z kanalizacją.
Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia Zadań nr 2 i 7 realizowanych w ramach projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Poziom dofinansowania stanowi 63,75 % kosztów kwalifikowanych, a całkowita wartość Projektu wynosi 34 462 288, 07 zł.
W ramach Zadania nr 2, została wykonania kanalizacja sanitarna w ulicach: Drzymały, Kolorowej, Okrzei, pl. Kopernika, pl. Zwycięstwa, Kraszewskiego, Zielonogórskiej i Garbarskiej. o łącznej długości 1.5 km wraz z lokalnym punktem tłocznym usytuowanym przy ulicy Drzymały. Wykonawcą tegoż zadania była firma ,,Kanwod” z Zielonej Góry. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 127 900 zł. brutto. Zadanie nr 7 swoim zakresem obejmowało skanalizowanie nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Żagańskiej. Wybudowana sieć kanalizacyjna o długość 1,4 km wraz z czterema lokalnymi punktami tłocznymi będzie funkcjonowała w systemie grawitacyjno – tłocznym. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe ,,Szpakowski” z siedzibą w Sulechowie. Wykonanie przedmiotu umowy wycenione zostało na łączną kwotę 984 000 zł. brutto. Budowa sieci objętych Projektem zwiększy mieszkańcom Aglomeracji Kożuchów dostępność do systemu kanalizacji zbiorczej oraz znacząco wpłynie na podniesienie komfortu życia lokalnej społeczności. Ponadto w wyniku realizacji Projektu, poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego, a co z tym idzie – poprawiony zostanie wizerunek Gminy i postrzeganie jej jako gminy dbającej o ochronę środowiska. W ramach ciekawski spójrzcie poniżej co Wykonawca zadania nr 7 odkrył podczas wykonywania prac ziemnych.