Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów ogłasza w dniu 29.10.2020 r. przetarg na “Cykliczną dostawę paliwa dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie”.