Zakończyły się prace projektowe na Zadaniu nr 17.
Wraz z początkiem tygodnia na biurko Jednostki Realizującej Projekt trafił długo oczekiwany Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę dla Zadania nr 17.
Przypomnijmy, że Zadanie 17 polegające na modernizacji/przebudowie istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie swoim zakresem obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø200 i Ø160 oraz tłocznej z rur PE Ø90i PE Ø75 wraz z dwiema przepompowniami ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym.
Wartość zadania 1 865 223,65 zł brutto.
Wykonawcą niniejszego Zadania jest firma Eko Ryszard Rogowski z Zielonej Góry, zaś Podwykonawcą – Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe ,,Szpakowski” z siedzibą w Sulechowie.
Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę i dokonaniu szeregu formalności, Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania prac ziemnych.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania, to 👉 15 grudzień 2021 r.