Wyłoniliśmy wykonawcę instalacji fotowoltaicznej.
Zakończyliśmy w dniu dzisiejszym postępowanie przetargowe na ,,Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla trzech obiektów należących do Spółki USKOM z siedzibą w Kożuchowie”, które było przeprowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych ze środków własnych lub współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej poniżej 30 000 euro oraz zamówień sektorowych (…)” stosowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U z 2020r.poz. 1740 ze zm.).
Inwestycja zostanie zrealizowana na trzech obiektach należących do Spółki, tj:
• Stacja Uzdatniania Wody – Biurowiec na ul. Elektrycznej w Kożuchowie,
• Stacja Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim,
• Stacja Pomp Wody w Czciradzu.
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, dostawę, montaż, rozruch i serwis instalacji fotowoltaicznej.
Do przetargu zgłosiło się dwie firmy, z czego jedna z nich została odrzucona z uwagi na niespełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
Ostatecznie przetarg rozstrzygnięto na korzyść Regionalnego Centrum Energii Odnawialnej z siedzibą w Głogowie.
Całkowita wartość inwestycji 49 815,00 zł brutto.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia, to 20 wrzesień 2021 r.