Zwiększymy średnicę rurociągu tłocznego przy ul. Kwiatowej w Kożuchowie!
Dziś podczas posiedzenia rady budowy przekazaliśmy Wykonawcy teren pod budowę rurociągu tłocznego w ul. Kwiatowej w Kożuchowie.
Inwestycja jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy naszej infrastruktury i jakości życia lokalnej społeczności.
Dzięki realizacji inwestycji będziemy mogli zwiększyć przepustowości istniejącego rurociągu tłocznego z Ø110mm do Ø160mm, a tym samym wyeliminować „wąskie gardła” ograniczające prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kożuchów.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zostanie zrealizowany na podstawie posiadanego zaświadczenia o braku sprzeciwu, wydanego przez Starostę Nowosolskiego.
Od jutra, tj. od 08.11.2023 r. Wykonawca planuje przystąpić do prac geodezyjnych, poprzedzających roboty ziemne. Planowany termin zakończenia zadania – koniec listopada.
Użytkowników ul. Kwiatowej i ul. Słonecznikowej prosimy, o kilka tygodni cierpliwości i wyrozumiałości podczas trwania prac budowlanych, które mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami.
O postępach prac będziemy Was informowali na bieżąco.