Kolejne obszary Aglomeracji Kożuchów zostaną uzbrojone w kanalizację sanitarną!
Dzisiejsza pochmurna i deszczowa aura nie nastraja optymistycznie, jednak My mamy powody do zadowolenia.😀 Właśnie otrzymaliśmy decyzje zatwierdzające projekty i pozwolenia na budowę kanalizacji w zakresie kolejnych trzech zadań realizowanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” tj.:
➡️Zadanie nr 7A pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” – w zakresie realizacji Podzadania 7A.1.
➡️Zadanie nr 18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”
➡️Zadanie nr 19 pn. „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”.
Powyższe zadania realizowane są zgodnie z Wieloletnim Panem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023.
W kwestii przypomnienia – celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Jednostka Realizująca Projekt dokumentację ma już w rękach👏
Teraz pozostaje tylko przekazać place budów Wykonawcy i nadzorować postęp prac budowlanych.
Wykonawcą wszystkich zadań jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze.
Planowany termin zakończenia prac, to 30.08.2023 r.