„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku hotelowo-usługowego”
U nas nie ma nudy, wręcz przeciwnie cały czas coś się dzieje.
Z dniem 10 listopada na ul. Garbarskiej na dz. nr 117/2 i 24/11 obręb 0002 Kożuchów rozpoczęły się prace ziemne związane z realizacją inwestycji pn. ”Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku hotelowo-usługowego”.
Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje wykonanie przewodu z rur PVC SN8 o średnicy Ø200 i o długości L= 82,50 m.
  • – planowany termin zakończenia prac: 30 listopada 2022 r.
  • – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Eko Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze.
Ze swojej strony zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wynikłe uciążliwości związane z przebiegiem prac!