Wznawiamy prace ziemne na ulicy ul. Żagańskiej w Podbrzeziu Górnym na wysokości posesji nr71 do 75.
Po niemalże miesięcznej przerwie związanej z procedurami administracyjno – prawnymi mamy zielone światło do kontynuacji prac ziemnych na ww. odcinku.
Przedłużające się procedury związane z zawarciem umowy użytkowania gruntów pokrytymi wodami, z właścicielem nieruchomości gruntowej którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW we Wrocławiu uniemożliwiały Wykonawcy wejście w teren i przejście sieci kanalizacyjnej pod kanałem Kożuszna.
Z dniem 6 lipca b.r. zawarliśmy umowę, więc ten etap mamy już za sobą i możemy śmiało przystąpić do dalszych prac.
Z dniem 1 sierpnia 2022 r. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Eko Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze wznowi prace ziemne na podzadania nr 7A.3 realizowanym w ramach Zadania nr 7A pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa”.
Na obecną chwilę Wykonawca zwozi niezbędny do pracy sprzęt i do końca tygodnia planuje posadowienie lokalnego punktu tłocznego. Zaś już od przyszłego poniedziałku wznowione zostaną prace ziemne przy budowie kanalizacji grawitacyjnej, ten zakres prac może jednak powodować utrudnienia w ruch. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Planowany termin zakończenia prac na całości Zadania 7A – 30 listopad 2022 r.