Zaglądamy na plac budowy………… , a tam wszystko idzie w jak najlepszym kierunku !

Przypominamy, że zakres Zadania nr 17 pn. „Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie” obejmuje budowę:

– kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200 o dł. 997,4 m;

– kanalizacji ciśnieniowej ø 90 o dł.- 338,80 m, ø 75 o dł. 25,50 m

– 2 obiektów inżynieryjnych tj. przepompownię ścieków i lokalnego punktu tłocznego.

Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z dzisiejszej wizyty.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.