Zaczynamy realizację Zadania nr 17 pn. „MODERNIZACJA/PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI NA TERENIE BYŁEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W KOŻUCHOWIE”
🎉A więc zgodnie z naszymi zapowiedziami zaczynamy realizację Zadania nr 17 pn. „Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”.
Obiecujemy na bieżąco informować o przebiegu prac budowlanych 👍😎
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.