Z cyklu odwiedzamy, doglądamy, podziwiamy
Nasze inwestycje doglądamy na każdym etapie ich realizacji.
A tam? Przed długim weekendem majowym aktualnie trwają testy i rozruchy nowego układu odbioru ścieków w ramach Zadania nr 17 pn. „Modernizacja polegająca na przebudowie istniejącej kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”.
Zadanie jest składową Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.