ZGŁOSZONE, NAPRAWIONE !

W dniu dzisiejszym na drodze wojewódzkiej nr 287 na wysokości ul. Nowosolnej Wykonawca Zadania nr 4 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej- obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów” dokonał stosowanych napraw gwarancyjnych celem wyeliminowania wad, które zostały stwierdzone podczas dokonanych przeglądów technicznych. Powyższe działania prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze.