Informacje z placu budowy!
Na ulicy Żagańskiej trwają prace związane z realizacją Podzadania nr 7A.3, które jest składową Zadania nr 7A polegającego na ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa”.
Na chwilę obecną Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze wykonał 98 metrów sieci w tym:
✅kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 200 i długości L=88,00 m
✅kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 160 i długości L=10,00 m
zaś docelowo zostanie wykonana:
👉kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 200 i długości L=273,0 m
👉kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 160 i długości L=15,7m
👉rurociąg tłoczny o średnicy DN 63 i długości L=69,5 m
👉Lokalny Punkt Tłoczny wraz z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 szt.
Całkowita wartość Podzadania 7A.3, to👉 380 070,00 zł brutto.
Planowany termin zakończenia prac 👉30 listopad 2022 r.
Wszystkie prace realizowane są dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il”.
Poniżej zamieszczamy mapę na której czerwoną linią zaznaczyliśmy odcinek nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, celem zobrazowania zakresu zrealizowanych prac👇