Przegląd stanu zaawansowania prac w terenie-ZADANIE NR 17
Obecnie na odcinku ul. Grota Roweckiego Wykonawca Zadania nr 17 pn. „Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej” przystąpił do prac odtworzeniowych nawierzchni po zakończonych pracach kanalizacyjnych w ramach realizowanej inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów-ETAP II”.
👉Na ten moment prace postępują zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym 📅
👉Wartość zadania 1 865 223,65 zł brutto 💵
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
„Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,a także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej prezentujemy Wam kilka kadrów z trwających prac: