Włączenia swojej nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej- to wygoda, czystość i oszczędność!
Uprzejmie informujemy Mieszkańców zamieszkałych na wysokości posesji nr 71 do nr 75 na ul. Żagańskiej w Podbrzeziu Górnym, że nastąpiła techniczna możliwość i jednocześnie obowiązek (zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 1297 z póź.zm.) włączenia swojej nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w związku z zakończeniem prac na Podzadaniu 7A.3
Podłączenie do naszej nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej nie tylko poprawi Państwa komfort życia i pozwoli na zwiększenie oszczędności w budżecie domowym, ale również co najistotniejsze pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego!
Jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że Spółka oferuje Państwu swoje usługi w zakresie realizacji prac, polegających na wykonaniu robót budowlanych i przyłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. W razie wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 68 355 22 08 wew. 27 – Pani Beata Bereś
Poniżej przedstawiamy prosty sposób, który pozwoli Ci na sprawne podłączenie do sieci kanalizacyjnej