Dobre informacje na koniec tygodnia- brawo !
Dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę promesy na udzielenie pożyczki płatniczej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów-ETAP II”- rozszerzenie projektu.
Umowę podpisali: Mariusz Herbut- Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Sławomir Trojanowski- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług komunalnych USKOM Sp. z o.o.
Umowa daje gwarancję finansowania po wyrażeniu zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji i rozpoczęciu realizacji dodatkowych zadań w ramach POIiŚ 2014-2020.