Historyczny dzień w USKOMIE

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna już działa.
Na jednym z naszych trzech obiektów należących do Spółki, na których został zrealizowany I etap inwestycji tj. na Stacji Uzdatnia Wody (SUW)- Biurowiec w Kożuchowie dokonano uruchomienia Mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Cieszymy się, że kolejny raz wybieramy rozwiązanie pro-ekologiczne 💚i tym samym przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska 🌍
Dodatkowo obniżamy koszty swojej działalności, a także stajemy się niezależni od dostawców zewnętrznych w zakresie dostarczanej do spółki energii elektrycznej.