Pozostało sześć miesięcy do zakończenia Projektu.
Małymi krokami zbliżamy się do końca Inwestycji realizowanej w ramach Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Kożuchów”.
Przy niesprzyjających warunkach pogodowych (zima) oraz w ścisłym reżimie sanitarnym dokładamy wszelkich starań aby zakres prac był realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Do tej pory udało nam się zrealizować siedem zadań z jedenastu. Ostatnie trzy zadania z czterech są w fazie realizacji robót.
W ramach Zadania nr 17 przygotowywany jest projekt budowy sieci kanalizacyjnej. Dopiero po jego wykonaniu i uzgodnieniu oraz otrzymaniu pozwolenia na budowę Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania prac ziemnych.
Docelowo Projekt zakłada budowę 21 km sieci kanalizacyjnej i 13,70 km sieci wodociągowej.
Przy obecnym zaawansowaniu prac mamy wybudowane ponad 15 km sieci kanalizacji sanitarnej i 11 km sieci wodociągowej.
Planowany termin zakończenia całej Inwestycji, to 30 wrzesień 2021 r.