UWAGA ! MOŻLIWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW KOŻUCHOWA!

Uprzejmie informujemy, że  dnia 24.03.2021 r. oraz 25.03.2021,  w godzinach od 8.00 – 15.00 , w związku z pracami firmy zewnętrznej w ramach Kontraktu nr 3,  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Kożuchowa (ul. Grota Roweckiego, Kraszewskiego i ulic pobocznych). Przerwa związana jest z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej (przełączenie/włączenie nowobudowanej sieci wodociągowej).   Bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie informujemy, że po wznowieniu dostaw wody istnieje możliwość pogorszenia jej jakości. Prowadzone działania to kolejny, ważny element modernizacji kożuchowskich wodociągów