„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” -Henry Ford-
Podziękowania dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach podsumowania projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów-ETAP II”.
Dnia 05.10.2021 r. Prezes Zarządu P.U.K. „USKOM” Sp. z o.o. Sławomir Trojanowski złożył na ręce Pana Mariusza Herbuta Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podziękowanie za dotychczasową współpracę za wsparcie finansowe kluczowej i zarazem największej w historii Gminy Kożuchów inwestycji, która w istotnym stopniu przyczyniła się do rozwoju Naszego regionu, a tym samym do poprawy środowiska naturalnego i poprawy komfortu, poziomu życia mieszkańców.