Ostatnia prosta dla Zadania nr 4
Już za dwa tygodnie Słocina zyska nowy dywanik asfaltowy, po pracach ziemnych realizowanych w ramach Zadania nr 4. 👍👌
Wraz z odtworzeniem warstwy ścieralnej w pasie jezdni, Wykonawca dostarczy ogrodzenie do nowo wybudowanej przepompowni ścieków usytuowanej na ul. Zygmuntowskiej.