Awaryjne zasilanie? Mamy na to sposób- PRAMAC agregat prądotwórczy
Zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, opracowanym na potrzeby realizowanej Inwestycji pn.,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II” Wykonawca Zadania nr 4 – firma Eko Ryszard Rogowski z Zielonej Góry dostarczy do siedziby Spółki przewoźny agregat prądotwórczy.
Agregat został dobrany do parametrów przepompowni/tłoczni o największym zapotrzebowaniu energetycznym. Generator prądotwórczy o mocy 65 kW wraz z przyczepą stanowić będzie awaryjne zasilanie dla nowo wybudowanych przepompowni ścieków.
Termin dostawy agregatu – 30 wrzesień 2021 r. Przypomnijmy, że Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Poziom dofinansowania stanowi 63,75 % kosztów kwalifikowanych, a całkowita wartość Projektu wynosi 34 462 288, 07 zł.