Przy realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia  nie zapominamy również o potrzebach pieszych mieszkańców naszego miasta.
W związku z licznymi sygnałami otrzymywanymi od zaniepokojonych mieszkańców Gminy odnośnie stanu chodnika przy przejściu dla pieszych na ul. Traugutta (na wysokości stacji Orlen) informujemy, że obecny stan chodnika jest doraźnie utrzymywany przez Wykonawcę Zadania nr 4, do czasu zakończenia Inwestycji. Jak zapewnia Nas Wykonawca, obecny stan chodnika, to chwilowe rozwiązanie celem zapewnienia swobodnej komunikacji na czas trwania prac. Docelowo zarówno podbudowa pod chodnikiem jak i sama kostka w pasie chodnika zostanie odtworzona z należytą starannością przez profesjonalną firmę zewnętrzną. Dziękujemy Państwu, za troskę i liczne sygnały. Jednocześnie zapewniamy Państwa, że Inwestor na bieżąco nadzoruje i monitoruje prace Wykonawców na realizowanych zadaniach i nie dopuści do pojawienia się jakichkolwiek błędów wykonawczych.