Ostatni etap prac na ul. Elektrycznej

Trwa właśnie odtwarzanie nawierzchni po pracach wodno – kanalizacyjnych wykonywanych w ramach realizacji Zadania nr 3, którego zakres obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Szprotawskiej (odcinek od SP nr 1 do ulicy Polnej) z uwzględnieniem wszystkich przyległych ulic i budynków; w ul. Szprotawskiej (począwszy od SUW przy ul. Elektrycznej do skrzyżowania ul. Szprotawskiej z ul. Moniuszki).

Od tej chwili mieszkańcy i użytkownicy drogi przy ul. Elektrycznej mogą zapomnieć o dotychczasowych uciążliwościach związanych z realizacją Inwestycji.

Dzięki zrealizowanemu zadaniu poprawią się nie tylko warunki życia i zdrowia mieszkańców, ale również będzie to miało wpływ na jakość środowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli ograniczyć niekontrolowane zrzuty ścieków, dzięki czemu zdecydowanie poprawi się jakość wód powierzchniowych i podziemnych.