Kliencie, sprawdź ważności cechy legalizacyjnej podlicznika (wodomierza ogrodowego)!
Okres wiosenny, to czas wzmożonych prac w ogrodzie i na działce, jest to także czas kiedy częściej sięgamy po wodę. Warto zatem przyjrzeć się podlicznikowi zainstalowanemu na terenie posesji.
Przypominamy Wam o tym, gdyż cecha legalizacyjna wodomierza ważna jest przez okres 👉5 lat.
Podliczniki służące do pomiaru zużycia wody z której nie są wytwarzane ścieki z legalizacją wydaną w latach 2017 i wcześniejszych nie będą uwzględniane w rozliczeniach.
Dodatkowo informujemy, że:
👉za koszty montażu/wymiany urządzenia pomiarowego i instalacji odpowiada Odbiorca usług,
👉jeśli wodomierz ogrodowy został zamontowany/wymieniony należy zgłosić ten fakt do USKOM – u, celem dokonania oplombowania wodomierza: – numer fabryczny – rok legalizacji – stan początkowy/końcowy,
👉wykonana instalacja wraz z zestawem wodomierzowym jest własnością Odbiorcy usług,
👉opłaty za zużycie naliczane są zgodnie z obowiązującymi taryfami,
👉podlicznik ogrodowy USKOM rozlicza przez cały rok,
👉ewentualne naprawy, ponowna legalizacja bądź wymiana wodomierza wykonywana jest na koszt Odbiorcy,
👉w celu prawidłowego rozliczania wskazań należy PAMIĘTAĆ o przekazywaniu do USKOM odczytu wodomierza ogrodowego w tym samym okresie co wodomierz główny.
Poniżej zamieszczamy instrukcję, jak sprawdzić datę legalizacji podlicznika👇