W ruch poszły… długopisy!
W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podpisał z Przedsiębiorstwem Budowlanym EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Kwiatowej w Kożuchowie.
W ramach inwestycji zostanie wykonany rurociąg tłoczny z rur PE RC-100 PN10 z płaszczem naddanym o średnicy Ø160mm i długości L=371,7m.
Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do zwiększenia przepustowości istniejącego rurociągu tłocznego, a tym samym wyeliminuje „wąskie gardła” ograniczające prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kożuchów.
Planowany termin zakończenia inwestycji, to 30.11.2023 r.