Jeszcze w tym roku ulica Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym zostanie uzbrojona w sieć kanalizacji sanitarnej
Robimy kolejny krok do przodu, a to za sprawą tego, że otrzymaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach zamierzenia jakim jest Zadanie nr 12A pn. „Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym”.
Zadanie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, którego Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze.
Aby uzbroić ten teren w sieć kanalizacji sanitarnej projekt przewiduje konieczność wybudowania 121,0 m sieci kanalizacji sanitarnej, która zostanie wykonana z rur PVC o średnicy Ø200 mm. i 50,05 m o średnicy Ø160 PCV oraz 7 studni (w tym tworzywowych i 1 betonowa Ø1000).
Realizacja tego Zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 została zaplanowana na ten rok i tak też się stanie. Wykonawca planuje przystąpić do prac ziemnych w drugiej połowie października b.r.
Całkowity koszt realizacji inwestycji, to 172 200,00 zł
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.