To już dziś !

Za 5 godzin startujemy z konferencją podsumowującą Projekt pn.,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów – Etap II.