Dobre wieści dla mieszkańców- przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego na ul. Nowosolnej

W dniu jutrzejszym  Wykonawca Zadnia nr 4 – firma Eko Ryszard Rogowski z Zielonej Góry realizujący projekt polegający na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów, przystąpi do odtworzenia nawierzchni drogi na ul. Nowosolnej. A to oznacza, że skończą się uciążliwości drogowe między innymi na wysokości ORLEN-u.