Strefy ujęć wody w Gminie Kożuchów- kilka fascynujących ciekawostek, o których prawie nie wie nikt

A czy zastanawialiście się kiedyś skąd jest woda w kranie?

Na terenie gminy Kożuchów znajduje się 6 Stacji Uzdatniania Wody (SUW), z których nasi mieszkańcy zaopatrywani są w wodę pitną.

Są one ulokowane w:

⇒ Kożuchowie,

⇒ Stypułowie,

⇒ Lasocinie,

⇒ Książu Śląskim,

⇒ Mirocinie Średnim,

⇒ Radwanowie.

Najstarsza Stacja Uzdatniania Wody powstała w 1907 roku i mieści się w Kożuchowie na ul. Elektrycznej. Obecnie w eksploatacji znajduje się 18 studni głębinowych.

A na czym polega proces uzdatniania wody?

Proces uzdatniania wody ma na celu usunięcie z niej wszelkich zanieczyszczeń, jakie się w niej znalazły. Polega głównie na wytrąceniu związków żelaza i manganu.

A czy wiecie, na jakiej głębokości znajduje się największa studnia, z której pobierana jest woda?

Aż 120,7m.

A jaka ilość wody trafia do Was?

Corocznie do naszych odbiorców trafia ok. 583 957 m³. W skali miesiąc jest to ok. 48 663, 083 m³. Natomiast dzienny pobór wody to ok. 1 640,32 m³.