Rurociąg tłoczny w ul. Kwiatowej został oddany do użytkowania!
Ostatnim z zadań zrealizowanych w ramach Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, była budowa rurociągu tłocznego w ul. Kwiatowej.
Zakres rzeczowy na ww. zadaniu został zakończony końcem ubiegłego roku. Po złożeniu do PINB w Nowej Soli wymaganych ustawowo dokumentów, Organ dokonał ich weryfikacji i w styczniu b.r. wydał Zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy, w którym nie wniósł sprzeciwu co do użytkowania. Tym samym 5-letni Projekt dobiegł końca❗👍💪😀
Od początku Inwestycji, tj. od 2018 r. do końca 2023 r. wybudowano łącznie 24,02 km sieci kanalizacyjnej i 2,70 km przebudowano, jak również w zakresie sieci wodociągowej wybudowano 4,73 km i przebudowano 6,93 km. Wszystkie roboty na poszczególnych zadaniach zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją oraz z postanowieniami zawartymi w umowach.