Nowy Rok stawia przed Nami nowe wyzwania!
W listopadzie zeszłego roku Rada Miejska w Kożuchowie zatwierdziła Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla gminy Kożuchów. W planie tym zostały uwzględnione zadania przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025.
Zgodnie z założeniami Planu, w 2023 r. zostały z powodzeniem ukończone poniższe przedsięwzięcia tj.:
✅ Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej 9 w Kożuchowie (ETAP II);
✅ Przebudowa pompowni wody w m. Czciradz wraz z budową instalacji fotowoltaicznej;
✅ Budowa rurociągu tłocznego w ul. Kwiatowej w Kożuchowie;
✅ Wymiana sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. 22 Lipca 1807 z ul. Dworcową do ul. os. Kolejowe nr 5, 6, 7, 8 w Kożuchowie.
W biegłym roku została także opracowana dokumentacja techniczna dla zadania pn.:
✅ ,,Budowa rurociągu tłocznego w ul. Inwestycyjnej/Zygmuntowskiej w Kożuchowie” i ✅ ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Kożuchowie”.
Plan na 2024 r. zakłada realizację przedsięwzięć o charakterze rozwojowo – modernizacyjnym m.in.
➡️ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Kożuchowie;
➡️ Budowa awaryjnych studni na ujęciach: Radwanów, Stypułów oraz Mirocin Średni;
➡️ Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 65/7 w miejscowości Książ Śląski;
➡️ Wykonanie instalacji agregatu prądotwórczego na przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej.
W dokumencie znalazły się również zadania o charakterze koncepcyjno – projektowym, w tym:
➡️ Opracowanie Koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stypułów;
➡️ Opracowanie Projektu budowlanego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lasocin.
Ujęte w Planie zadania mają strategiczne znaczenie dla zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków na bazie istniejącej infrastruktury, a dzięki rozpoczęciu prac koncepcyjno -projektowych przygotowują nasze Przedsiębiorstwo do nowej perspektywy finansowania inwestycji wodociągowo -kanalizacyjnych na lata 2021-2027.
Powyższe działania inwestycyjne są zgodne z kierunkami rozwoju Gminy, a tym samym są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczonych przez Spółkę usług z zachowaniem standardów jakościowych, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i możliwości inwestycyjnych Spółki.