Teren ulicy Słowackiego został przekazany Wykonawcy!
W środę 31 stycznia 2024 r. przekazano plac budowy przy ul. Słowackiego w Kożuchowie. W ramach inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Kożuchowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w technologii kostki betonowej” zostanie wyremontowana nawierzchnia ul. Słowackiego. Żeby to zrobić zgodnie ze sztuką, w pierwszej kolejności zostaną wymienione sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z przyłączami. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane Eko z Zielonej Góry.
Wykonawca planuje rozpocząć prace 14 lutego 2024 r. Realizacja całego zakresu rzeczowego ma zakończyć się do 30 października 2024 r.
Zgodnie z wypracowanym przez obie Strony harmonogramem, roboty będą prowadzone etapowo. Pierwszy etap rozpocznie się od skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. 22 Lipca 1807 i zakończy się na skrzyżowaniu z ul. Konopnickiej. Drugi etap będzie realizowany od skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Konopnickiej do ul. Traugutta. Etapowanie robót pozwoli zmniejszyć uciążliwości komunikacyjne związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.
O szczegółach związanych z prowadzoną inwestycją będziemy Państwa informowali na bieżąco.