Coś się kończy, coś się zaczyna …………………………….
Zgodnie z zawartym kontraktem dla Podzadania inwestycyjnego 7A.1 pn. ”Modernizacja przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa w Kożuchowie”,
Wykonawca prac Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski zgłosił ukończenie i gotowość odbioru końcowego ww. zamierzeń budowlanych. Jeszcze przed Nami tylko kilka formalności do spełnienia i w najbliższym czasie mieszkańcy z obszarów objętych zakresem przedsięwzięcia będą posiadali techniczną możliwość i obowiązek włączenia swojej nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Przyczyniając tym samym do poprawy komfortu życia, oszczędności w budżecie domowym i co najważniejsze poprawy stanu środowiska naturalnego!
W przypadku pozostałych przedsięwzięć tj. Zadania inwestycyjnego nr 18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”, Zadania inwestycyjnego nr 19 pn. „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów” realizacja prac budowlano-montażowych zakończy się dnia 29.09.2023 r.
Zadania realizowane są w ramach Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.