Zbliżamy się do zakończenia Zadania nr 17
Dobiegają końca prace związane z realizacją Zadania nr 17 pn.: „Modernizacja polegająca na przebudowie istniejącej kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”.
Na chwilę obecną zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawca Zadania Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze przy współpracy z podwykonawcą Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlano Usługowym ,,Szpakowski” Wojciech Szpakowski z siedzibą w Sulechowie wykonał:
✅sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych Ø 200 o łącznej długości L=1070,90 m
✅sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych Ø 160 o łącznej długości L=54,50 m
✅sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR17 Ø90 o łącznej długości L=296,80 m
✅sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR17 Ø90 o łącznej długości L=42,00 m – wykonana przewiertem sterowanym (pod droga gminną na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Anny Haller)
✅sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR17 Ø75 o łącznej długości L=25,50 m
Zakres prac który pozostał do wykonania obejmuje jeszcze posadowienie przepompowni ścieków P1 i lokalnego punktu tłocznego LPT1 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i niezbędnym wyposażeniem zbiornika oraz odtworzenia nawierzchni po zrealizowanych pracach ziemnych.
Na ukończenie prac Wykonawca ma czas do 👉 30 kwietnia 2022 r.
Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 654 350,00 zł
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.