Krótka analiza odpadami komunalnymi w Gminie Kożuchów za 2021 rok
Czy wiecie, że statystyczny Polak wytwarza rocznie średnio ok. 342 kg odpadów 😲 (dane GUS- Gospodarka Mieszkaniowa i Infrastruktura Komunalna w 2020 r.)
A jak to wygląda w naszej gminie❔🕵️‍♀️☺️
👉Największy udział wśród zebranych frakcji w 2021 roku stanowiły odpady zmieszane było ich aż 3 717,80 ton. Natomiast drugą z kolei, pod względem ilości, grupą były odpady biodegradowalne 817,75 ton. Z kolei najmniejszą ilość odpadów zebranych stanowiły odpady budowlane ok. 65 ton.
Poniżej 👇przedstawiamy krótką analizę gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 z podziałem na frakcje.
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️ ♻️♻️♻️♻️♻️ ♻️♻️
Pamiętajmy o segregacji odpadów 😊👍
To właśnie dzięki segregacji przyczyniamy się do zmniejszenia ilości odpadów. Ponieważ duża ich część trafia do recyklingu w celu ponownego użycia. Dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne. Do ogromnych zalet segregacji odpadów należy również poprawa jakości życia ludzi, a także zwierząt i roślin. Taki krok przyczynia się do zmniejszenia zatruwania i zanieczyszczenia środowiska naturalnego 🌿