Odbieramy sieć kanalizacyjną na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie.
Trwają czynności związane z odbiorem końcowym inwestycji pn. „Modernizacja, polegająca na przebudowie istniejącej kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie” zrealizowanej w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Wykonawca Zadania nr 17 zakończył roboty w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2022r.
W ramach zadania wybudowano:
✅sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych Ø 200 o łącznej długości L=1070,90 m
✅sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych Ø 160 o łącznej długości L=54,50 m
✅sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR17 Ø90 o łącznej długości L=296,80 m
✅sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR17 Ø90 o łącznej długości L=42,00 m – wykonana przewiertem sterowanym (pod droga gminną na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Anny Haller)
✅sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR17 Ø75 o łącznej długości L=25,50 m
✅przepompownie ścieków P1 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym
✅lokalny punkt tłoczny LPT1.
Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 1 654 350,00 zł