Pomimo trwających wakacji i sezonu urlopowego,  my nie zwalniamy tempa!
W czasie gdy żar leje się z nieba Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Eko Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze, kontynuuje prace ziemne na ul. Żagańskiej w Podbrzeziu Górnym.
Budowa kanalizacji na Podzadaniu nr 7A.3 realizowana jest w ramach Zadania nr 7A pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Na chwilę obecną prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Na ukończeniu jest odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC lite Ø200 x 5,9 mm, SN 8 SDR 34, o łącznej długości L= 191 m. W trakcie prac została również posadowiona przepompownia ścieków LPT. Kolejnym etapem robót będzie wykonanie tłocznej kanalizacji sanitarnej PE SDR17 Ø63 o długości L=69,5 m
Planowany termin zakończenia prac na całości Zadania 7A, to 30 listopad 2022 r.