Rada Budowy dla Zadania nr 3 i Zadania nr 4.

Wczoraj  w siedzibie PUK „USKOM” Sp. z o.o. odbyło się kolejne już posiedzenie Rada Budowy dla zadania nr 3 i 4. Tematem wczorajszego spotkania było omówienie sukcesywnego zaawansowania rzeczowego prac, które są już na ostatniej prostej.  A jak one wyglądają?

Dla zadania nr 4 obecnie trwają prace przygotowawcze do odtworzenia nawierzchni na odcinkach:

– w m. Słocina zostaną wykonane dwie warstwy konstrukcyjne następnie zostanie ułożona warstwa ścieralna,

– w obrębie skrzyżowania ulicy Traugutta oraz ulicy Słowackiego zostanie odtworzona nawierzchnia wraz z kostką brukową. Pace odtworzeniowe obejmą również chodnik przy przejściu dla pieszych na tym odcinku,

–  na odcinku ul. Nowosolnej zostanie ułożona warstwa ścieralna.

Trwają również ostatnie prace modernizacyjny przy zespole przepompowni na ul. Zygmuntowskiej,

Planowany termin zakończenia prac-  30.09.2021 r.

Dla Zadania nr 3 stan pozostało do wykonania 90 m sieci kanalizacyjnej, następnie Wykonawca Zadania przystąpi do odtworzenia nawierzchni.

Planowany termin zakończenia prac- 31.08.2021 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ze strony wykonawcy „Eko- Ryszard Rogowski” z siedzibą w Zielonej Górze oraz przedstawiciele Inwestora wraz z Inspektorem Nadzoru Budowlanego Panem Zbigniewem Liberkiem.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,a także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.