Przystępujemy do budowy kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Żagańskiej w Kożuchowie.
Z dniem 6 czerwca b.r. Wykonawca Podzadania nr 7A.3 realizowanego w ramach Zadania nr 7A pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie ” przystąpi do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Żagańskiej w Kożuchowie.
Prace budowlane obejmować będą budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U o średnicy DN 200 x 5,9mm, SN8 SDR 34 i długości L=82,0 m
W związku z tym na odcinku drogi dojazdowej zlokalizowanej przy ul. Żagańskiej w Kożuchowie dz. nr 145/3 na wysokości budynków nr 16, 16A, 18 i 18A pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym. Właścicieli przyległych posesji prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Z góry dziękujemy Państwu za wyrozumiałość, a za chwilowe niedogodności serdecznie przepraszamy.
O postępach prac i kolejnych jej fazach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym planowany termin zakończenia prac na całym Podzadaniu 7A.3 – 31.07.2022 r.
Wykonawcą Inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Eko Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze.