Koparki, wywrotki i zagęszczarki na stałe wpisały się w krajobraz Kożuchowa!
Koparki, wywrotki i zagęszczarki na stałe wpisały się w krajobraz Kożuchowa!😉
Ciężki sprzęt jest nieodłącznym elementem każdej budowy, a na ich brak nie możemy narzekać.
Obecnie możecie obserwować postępy prac na dwóch placach budów, tj. na ul. Żagańskiej w Kożuchowie i ul. Jarzębinowej w Podbrzeziu Dolnym.
Kolejne cztery zadania zaplanowane do realizacji na ten rok, są w fazie projektowania. Z chwilą uzyskania pozwoleń na budowę przystąpimy do ich realizacji.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zakres prac na ul. Żagańskiej w Kożuchowie (w ramach realizacji Podzadania 7A.2) obejmuje budowę:
➡️kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Φ 200 i długości L=57,5 m
➡️kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Φ 160 i długości L=37,4 m
➡️rurociągu tłocznego o średnicy Φ 63 i długości L=18 m
➡️Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 szt.
Wykonawcą niniejszego Zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Zaś zakres rzeczowy Zadania pn.: ,,Budowa ,,pętil” na sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w m. Podbrzezie Dolne” obejmuje budowę wodociągu o długości 174,5 m w tym:
➡️ rura PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy Φ 110 x 6,6mm i długości L=160,5 m
➡️rura PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy Φ 32 x 2,0mm i długości L=14,0 m
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe ,,Szpakowski” z siedzibą w Sulechowie. Inwestycja realizowana jest z środków własnych Spółki.
Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z placu budowy.👇