Zakończyły się prace związane z remontem schodów na klatce schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja.

Schody to jeden z najbardziej eksploatowanych elementów konstrukcyjnych budynku, które w wyniku częstego użytkowania mogą ulec uszkodzeniu i zagrażać bezpieczeństwu ich użytkownikom. Prace remontowe polegały na odrestaurowaniu istniejących schodów drewnianych, w tym naprawy stopni, poręczy, malowaniu. Przystąpienie do prac wymagało uzgodnień z Konserwatorem zabytków, dlatego też Wspólnota do wykonania inwestycji wybrała firmę specjalizującą się w branży „konserwacja zabytków”. Remont schodów poprawił bezpieczeństwo ich użytkownikom, a przy okazji poprawił wygląd klatki schodowej.